Klimalarda Enerji Seviyeleri Ne Anlama Gelir?

Klimalarda enerji seviyeleri, aynı zamanda sezonsal verimlilik olarak da bilinen, klimanın harcadığı enerjiyi ve çalışma performansını gösteren değerlerdir. A – G arasında harflerle sınıflandırılan klimalar, harcadıkları enerjiye göre fiyatlandırılırlar. A enerji sınıfı en verimli, G enerji sınıfı ise en az verimli klima sınıfı olarak bu duruma göre ücretlendirilir.

Şebekeden çekilen elektriğin güç oranının klimanın ortama verdiği ısıl güce oranı klimanın enerji seviyesini belirlemektedir. Klimalarda enerji sınıfları, tüketicilerin klimalarından almak istedikleri verime göre en doğru ürünün tespiti için gereklidir.

Enerji Sınıflandırma Nedir?

Klima enerji sınıfları, sahip olunan enerjiyi daha verimli kullanmak için oluşturulan bir ölçüttür aslında. Sahip olduğumuz tüm elektrikli aletlerin çoğunda enerji verimliliği etiketi bulunmaktadır. Bu etikette ürünün enerjiyi verimli kullanım oranı A,B,C,D,E,G harfleriyle sembolize edilir. A sınıfı ürünler yüksek verimlilik oranına sahipken, G sınıfına doğru verim düşmektedir. Aynı zamanda A sınıfı cihazlar daha az elektrik harcarken G sınıfına doğru harcanan elektrik artmaktadır.

Bunun yanında klima enerji seviyeleri A seviyesinin üzerine de çıkarak A+ ve A++ tanımlarını almışlardır. Öyle ki A++ enerji sınıfına sahip olan klimalar ya da elektrikli ev aletleri, o kadar az elektrik harcıyorlar ki bütçenize katkı sağlamaktadır.

Artık Antalya için A sınıfı olan bir klima, İstanbul için A sınıfı olmayabilir…

Klimalarda enerji seviyeleri, 2014 yılından itibaren değiştirildi. Enerji tüketimini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından, Yeni Sezonsal Verimlilik kriterleri getirildi. 2014 sonrasında Türkiye de bu yeni enerji sınıflarına geçiş yaptı.

Mitsubishi Klima

Klimaların performansını gerçeğe en yakın şekilde sınıflandıran bu değişiklik sayesinde yaşadığınız şehrin iklim koşullarına göre en doğru klimayı satın almak daha kolay oluyor. Çünkü önceden geçerli olan Nominal Verimlilik değerleri, standart değerler üzerinden hesaplandığı için gerçek hayatla uyuşmayabiliyordu. Yeni hesaplama yönteminde ise ısıtma modu için -7°C, +2°C, +7°C, +12°C sıcaklıktaki tüketim değerleri, soğutma modu için +20°C, +25°C, +30°C, +35°C sıcaklıklarındaki tüketim değerleri de hesaba dahil ediliyor. Klima enerji sınıfları bu yenilikle birlikte cihazın performansının gerçeğe en yakın şekilde sınıflandırılmasını sağlıyor.

Yeni düzenleme ile Türkiye, ısıtma sezonu için iklim haritası çıkarılarak 3 farklı iklim bölgesine ayrılıyor. Yani, İstanbul için A sınıfı olan bir klima Antalya için A sınıfı olmayabiliyor. Klima enerji sınıfı bölgenin iklim şartlarına göre belirleniyor.

Klima enerji seviyeleri cihazın kapalı olduğu durumda ya da bekleme konumunda tükettiği enerjiye göre de tespit ediliyor. Enerji verimliliğine katkı sağlayan bu durum sayesinde cihazın net çalışma koşulları da belirlenmiş oluyor.

A+++ Enerji Verimliliğinin En Üst Sınıfı!

Klimalarda enerji sınıfları arasında verimliliğin en üst sınıfı A+++ olmaktadır. A sınıfı klimaların enerji verimliliği yüksek olduğu için hem klima satın alacaklar hem de üreticiler A sınıfı klimalara daha çok değer veriyorlar. Yeni nesil klimalar artık Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre A, A+, A++ ve A+++ enerji sınıflarında yer alıyor.

“Klimalarda enerji seviyeleri ne anlama gelir?” sorunuza açıklık getirmeye çalıştık. Unutmayın, klimanızın sınıfı ne kadar iyiyse harcadığı enerji o kadar az, sağladığı verim maksimum düzeyde olur. Bütçenizi korumak, daha az elektrik faturaları ödemek, klimanızı %100 verimle kullanmak, arızalarla daha az karşılaşmak için klimalarda enerji sınıfları A ve üzeri cihazları tercih edin…

Klima Enerji Sınıfları – A Sınıfı Klima Kalitesi!

2005 yılında Kyoto protokolünün imzalanmasının ardından, Avrupa Komisyonu çevreyi korumak ve enerji verimliliğini arttırmak için 20/20/20 denilen bir enerji politikası ortaya koymuştur. Bu politikaya göre EkoTasarım direktifi yayınlanmış ve enerji kullanan ürünler için minimum verimlilik gereklilikleri belirlenmiştir. Gerçek çalışma şartlarını yansıtması amacıyla kapasitesi 12 kW’ın altındaki klimalar için performans ölçüm metotları da değişmiş, sezonsal verimlilik terimi tanımlanmıştır.

2013 yılında Avrupa’da yürürlüğe giren klima enerji verimliliği sınıfı mevzuatıyla minimum verimlilik gerekliliklerini karşılamayan ürünler CE işaretini taşıyamayacak ve bu ürünler Avrupa ülkelerinde satılmayacaktır. Klima enerji sınıfları 2014’te değişerek enerji sınıfları ölçeği, A, A+ , A++, A+++ gibi yeni ölçüm kriterlerine göre düzenlenmiştir. Türkiye de aynı şekilde 2014’te klima enerji sınıflandırması için bu yöntemi kullanmaya başlamıştır.

Klimalarda Sezonsal Verimlilik Değerleri

Önceki yıllarda kullanılan klima enerji sınıfları ve sezonsal verimlilik değerleri, standart olarak belirlendiği için performans açısından ciddi farklara sebebiyet verebiliyordu. Çünkü gün içerisinde mekan ısısı değişkenlik gösterdiği için farklı sıcaklık değerlerine ihtiyacımız oluyordu.

Önceleri verimlilik hesapları ısıtma için sadece +7 °C ve soğutma için +35 °C sabit dış hava sıcaklığı kabul edilerek hesaplandığı için klimadan istenilen performans alınamıyordu. Ancak yeni sezonsal verimlilik hesaplarında ısıtma modu için -7 °C, +2 °C, +7 °C, +12 °C sıcaklıktaki tüketim değerleri, soğutma modu için +20 °C, +25 °C, +30 °C, +35 °C sıcaklıklarındaki tüketim değerleri de hesaba dâhil ediliyor. Böylece sezonsal verimlilik değerleri, ürünün performansını gerçeğe en yakın şekilde sınıflandırıyor. Bu durum da klimaların performanslarını artırıyor.

Mitsubishi Klima

Enerji Verimliliği Sınıfları – En Tasarruflu Klimalar

Klima enerji sınıfları 2013’ten sonra değiştirilerek A sınıfı teknolojisi olarak değerlendirilmeye başlandı. SEER mevsimsel enerji verimliliği oranını, SCOP ise mevsimsel performans katsayısını ifade etmeye başladı. Üretilen tüm klimalar bu kriterleri taşımaya başladı.

Klima enerji sınıflandırması ve güncel kullanılan enerji verimliliği sınıfları:

ENERJİ VERİMLİLİK SINIFISEERSCOP
A+++SEER ≥ 8,50SCOP ≥ 5,10
A++6,10 ≤SEER < 8,504,60 ≤SCOP < 5,10
A+5,60 ≤SEER <6,104,00 ≤SCOP < 4,60
A5,10 ≤SEER < 5,603,40 ≤SCOP < 4,00
B4,60 ≤SEER < 5,103,10 ≤SCOP < 3,40
C4,10 ≤SEER < 4,602,80 ≤SCOP < 3,10
D3,60 ≤SEER < 4,102,50 ≤SCOP < 2,80
E3,10 ≤SEER < 3,602,20 ≤SCOP < 2,50
F2,60 ≤SEER < 3,101,90 ≤SCOP < 2,20
GSEER < 2,60SCOP < 1,90

Tablodan da görüldüğü üzere nominal verimliliğe göre en verimli enerji sınıfı A iken sezonsal verimliliğe göre en verimli enerji sınıfı A+++ olmuş ve nominal verimliliğe, A+++, A++, A+ olmak üzere yeni enerji sınıfları eklenmiştir.

Klima satın alınırken de dikkat edilmesi gereken en önemli konu cihazın enerji verimliliği sınıfı olmuştur. Klima enerji sınıfları cihazın ne kadar güçlü ve tasarruflu çalıştığının göstergesidir. Klimalarda sezonsal verimlilik açısından yüksek değerlere sahip olan cihazların satın alınması büyük avantaj sağlayacaktır.

Mitsubishi A Sınıfı Klimalar


Şimdiye kadar klimalar, EER ve COP değerleri ile kıyaslanıyordu. EER, soğutma modundaki verimliliği, COP ise ısıtma modundaki verimliliği tanımlıyordu. Halen kullanılan bu tanımlar aslında cihazın genel performansını tanımlamakta yeterli olamıyordu. Ancak yeni yönetmelikle birlikte kullanılan enerji verimliliği sınıfları klimaların verimliliğinin gerçeğe yakın ölçülmesini sağlıyor. Böylece tüketici doğru ürünü almış oluyor.

Klima enerji sınıflandırması ve sezonsal verimlilik değerleri sayesinde en iyi klimayı seçmeniz artık daha kolay…

Yaşlı ve Hasta Odaları İçin Tavsiye Edilen Klima Modelleri

Yaşlılar ve hastalar özel bakıma ihtiyacı olan kişiler oldukları için bulundukları odanın iklimlendirmesinin ve havalandırmasının bilinçli şekilde yapılması gerekir. Yaşlı ve hasta odaları, mikroplardan arınmış şekilde olmalı ve havası her zaman tazelenmelidir. Yaşlı odası için klima alırken ya da hasta odası klimaları arasından seçim yaparken kişinin sahip olduğu hastalık ve mekanın özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Hasta odası için klima ya da yaşlılar için klima kullanımı hakkında klimaların zararlı olacağı görüşü yaygındır. Ancak doğru klima satın alındığı taktirde odanın havasının tazelenmesi ve bakterilerden arındırılması klimalar ile daha sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla yaşlı odası için klima kullanmak zararlı değildir.

Hasta odası için klima alınırken mekan özelliklerinin yanında keşif ekiplerinin incelemeleri etkili olacaktır. Yaşlı odası klimaları genellikle mekan özelliklerine ve doktor önerilerine göre belirlenmelidir.

Hasta ve Yaşlı Odaları İçin En Çok Tercih Edilen Klimalar

Yaşlı odası için klima alacak olanlar A sınıfı inverter klima modellerini tercih etmeliler. Normal klimaların sürekli çalışması odadakiler için zararlı olacakken inverter klimalarda böyle bir sıkıntı görülmeyecektir. Bunlara ek olarak düşük fan ayarına sahip klimalar tercih edilebilir.

Hasta odası için klima seçerken ayrıca üfleme ağzı geniş, dolayısı ile odayı diğer klimalara göre daha yavaş iklimlendiren, kişilerin sert havaya maruz kalmasına neden olmayan klima modelleri önerilir. Hasta odası ve yaşlı odası klimaları olarak en çok tercih edilenler:


Yaşlı ve Hasta Odası Klima Fiyatları

Yaşlı odası için klima fiyatları cihazın modeline ve sezona göre değişiklik gösterebilir. Hasta ve yaşlı odalarında kullanılacak klimalar için fiyattan önce sağlığa herhangi bir zararının olmaması ilk planda olmalıdır.

Hasta odası klima fiyatları; teknik ekiplerin yaptığı keşif sonrası belirlenen kapasiteye, klimanın A sınıfı olup olmamasına, odanın metrekaresine, bulunduğu bölgeye, odada olacak kişi sayısına göre değişmektedir. Hastanelerde kullanılacak hasta odası klimaları için binadaki oda sayısına ve kapasiteye göre özel projeler yapılmalıdır.

Yaşlı odası klimaları ve hasta için hangi klima alınmalı konusunda kararınızı keşif uzmanları ve klima teknisyenleriyle birlikte vermeniz gerekmektedir.

Mitsubishi Klima

Yaşlı ve Hasta Odası İçin Klima Kullanımında Birkaç Öneri

Hasta odaları ve yaşlı odası klimaları arasından seçim yaparken ne kadar dikkatliyseniz klimanızı kullanırken de o kadar dikkatli olmalısınız. Hasta odası için klima kullanırken hijyen koşullarına, yaşlı odası için klima kullanırken konfor sağlamaya dikkat etmelisiniz.

Yaşlı ve hasta odalarında klima kullanırken:

 • Klima havasının direkt hastaya ya da kişiye gelmemesine dikkat etmelisiniz.
 • Nem alma modunu sık sık kullanarak yaşlılarınızın mekandaki kuru havadan rahatsız olmasını engellemelisiniz.
 • Hasta odası klimaları çalıştıktan sonra odayı havalandırmayı ihmal etmemelisiniz.
 • Yaşlı odası klimaları için düzenli bakım ve temizlik hizmetlerini almalısınız.

Hasta ve yaşlı odası klimaları için uzman teknisyen ve satış ekipleriyle birlikte karar vermelisiniz. Böylece en doğru klimayı almış olursunuz. Mekanlarınıza özel çözümler bulabilirsiniz.

Klima Montajlarını Neden Yetkili Servis Yapmalıdır?

Tüm klimalar çalışma prensibi olarak birbirine benzese de montaj esnasında yapılması gerekenler ve alınan ölçüm değerleri markalara göre farklılıklar gösterir. Alanında uzman, eğitimli ve deneyimli kadrolara sahip yetkili servisler, teknik ve idari kurallara uygun yapacakları montajlar ile ürünün uzun yıllar sorunsuzca kullanılabilmesine imkân sağlar. Bununla beraber klimalara garanti uygulanabilmesi için montajı ve diğer satış sonrası hizmetleri yetkili servis yapmalıdır. Klima montaj servisi tarafından yapılan uygulamalar elbette daha faydalı olacaktır.

Devamını Oku

Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi Nedir?

Klimaların iç ünitelerinde yer alan fotokatalitik koku filtresi, kötü kokuya neden olan molekülleri kokudan arındırarak mekanınızın havasını her daim temiz tutar. Özellikle kalabalık mekanlarda, üretim merkezlerinde, restoran ve kafe gibi yemek servisi yapılan yerlerde kullanılan klimalarda mutlaka fotokatalitik yıkanabilir koku filtresi olmalıdır.

Gün boyu kapalı olan mekanların havalandırılmasını da sağlayan klimalar fotokatalitik koku filtresi sayesinde kirli havanın önüne geçme avantajına sahip olurlar. Klima satın almak isteyenler için önerilen cihazlar arasında koku filtresi olanlar ilk sıralarda yer alır.

Fotokatalitik Nedir?

Fotokatalitik, organik malzemelere ve insan sağlığına kesinlikle zarar vermeyen, bir kere kullanıldığında uzunca bir süre etkinliğini koruyabilen ve ışık enerjisini kullanarak kimyasal bir reaksiyon oluşturan, nanoteknolojik ve fotokimyasal yüzey kaplama ürünüdür. Klimalarda ve havalandırma cihazlarında olması, mekan havasının temiz olması konusunda avantaj sağlamaktadır.

Fotokatalitik Nerelerde Kullanılır? Avantajları Nelerdir?

Fotokatalitik havada, suda ve çeşitli yüzeylerin üzerindeki istenmeyen organiklerin (kir, mikrop, bakteri, koku ve zararlı organik kimyasalların) yok edilmesini sağlar. Dış duvarlardaki fotokatalistler güneşten gelen UV ışınların %80’inden fazlasını yüzeyde tutarak duvarları ve temel malzemeleri UV ışınlarından korur ve böylece ömürlerini uzatır.

Camlarda veya aynalarda oluşan su damlacıklarını ve buharlanmayı da önleyen fotokatalitik en belirgin özelliği ve avantajı olarak kötü kokuları uzaklaştırır. Fotokatalitik yıkanabilir koku filtresi klimalarda sağlıklı kullanım sağlar. Yıkanabilmesiyle de yıllarca kullanma avantajı sunar.

Fotokatalitik Koku Filtresine Sahip Mitsubishi Klimalar

Fotokatalitik koku filtresi ile üretilen klimalar diğerlerine göre daha sağlıklıdır. Mekanlarda kötü koku oluşmasını önledikleri için cihazın gün boyu rahatlıkla kullanılmasını sağlarlar. Mitsubishi klimalar arasında fotokatalitik koku filtresine sahip olanlar:

Mitsubishi Klima

Fotokatalitik Yıkanabilir Koku Filtresi Dışında Klimaların Sahip Olduğu Filtreler

Fotokatalitik yıkanabilir koku filtresi dışında klimalarda bulunan ve mikropları yok eden diğer filtreler de kullanılmaktadır. Fotokatalitik klima filtresi dışında diğer klima filtreleri:

Doğal Enzim Filtresi

Doğal enzim filtresi kirli havayı emer. Bakteriler ortadan kaldırılır, böylece ortama temiz hava verilir.

Alerjen Filtresi

Alerjen filtresi, enzim ve üre alerjenlerini deaktive eder, mantar, bakteri ve diğer alerjenik bileşikleri yok eder. Mekandaki havayı her zaman taze tutar.

Biyolojik Anti-bakteriyel Filtre

Bakteri ve küfleri güçlü ve kalıcı bir şekilde streilize edebilen filtre, ortamdaki tozları toplar.

Aktif Karbon Filtresi

Havadaki birçok kokunun giderilmesini ve zararlı kimyasal gazların etkisiz hale getirilmesini sağlar.

Plasmacluster İyon Filtresi

İyon filtresi hava ile taşınan zararlı küf sporlarını, alerjenleri ve virüsleri etkisiz hale getirirler.
Fotokatalitik yıkanabilir koku filtresi ile üretilen klimalar sayesinde mekanlarınızda havanız her zaman temiz kalacak. Ailenizi ve çalışanlarınızı kötü kokuların yarattığı olumsuz etkilerden koruyacaksınız. Fotokatalitik klima filtresi olan modelleri öğrenmek için bizi arayın…

Hava Temizleme Filtreleri Ne Kadar Sürede Değiştirilmeli?

Mekanlarımızı ısıtmak ve soğutmak için kullandığımız klimaların iç ünitelerinde yer alan ve belirli aralıklarla değiştirilmesi gereken hava temizleme filtreleri, ortama temiz hava dağılımı yapmakla görevlidir. İç üniteye gelen havanın herhangi bir bakteri ya da toz oluşumuna izin vermeksizin tekrar mekana aktarılmasını sağlayan hava temizleme filtreleri, klimanın maksimum verimle çalışmasını da sağlamaktadır.

“Hava temizleme filtreleri ne kadar sürede değiştirilmeli?” sorusu klimasının bakımını yaptırmak isteyenlerin aklına takılan sorulardan biridir. Uzmanların belirttiğine göre klima filtrelerinin 15 – 30 günde bir temizlenmesi ya da periyodik bakımlarda değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde klimaların verimlerinin düşmesi, enerji sarfiyatlarının artması ve sağlıksız ortamlar yaratmaları söz konusu olacaktır.

Klima Filtresi Değiştirilmezse Ne Olur?

Ev ve iş yerlerinde kullandığımız klimaları yanlış sıcaklık değerlerinde çalıştırmamız, iç ve dış ünite bakımlarını düzenli yaptırmamız sağlığımızı tehlikeye atıyor. Klima filtresi değiştirilmezse ya da temizlenmezse ne olur diyenler için klima teknisyenleri ve doktorların uyarıları şunlar:

 1. Klimanın ısıtma ve soğutma performansı düşer.

Klima bakımları aksatılır ve filtrelerin temizliği yapılmazsa cihazın ısıtma ve soğutma performansı da doğal olarak düşer. Değiştirilen filtreler sayesinde cihazınızın verimi her zaman maksimum seviyede olacaktır.

 1. Daha çok enerji tüketir.

Hava temizleme filtreleri değiştirilmeyen ya da temizlenmeyen klimalar, mekanı istediğiniz değerlerde ısıtmak ve soğutmak için daha çok güç sarf ederler. Dolayısıyla daha fazla enerji harcarlar. Bu durum da yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmanıza neden olabilir.

 1. Mekandaki havanın kalitesi düşer.

Klima filtresi değiştirilmezse ne olur diyorsanız mekanınızın havasındaki değişimi gözlemlemenizi öneririz. Hava filtreleriniz ne kadar temiz olursa ortamdaki hava da o kadar kaliteli olacaktır. hem yaşam hem de çalışma koşullarınız iyileşmiş olacaktır. Dolayısıyla hava filtrelerinizi bakım dönemlerinde değiştirin ya da temizlenmesini sağlayın.

Mitsubishi Klima

 1. Kötü koku yapar.

Hava temizleme filtreleri değiştirilmediği taktirde serpantin ve drenaj tavasında meydana gelen kirlilik sebebi ile bakterilerin üremesine neden olur. Bu da kötü koku yayılmasına ve ortam havasının sağlıksız olmasına sebebiyet verir.

 1. Hastalıklara neden olur.

Klima filtresinin temizlenmesi ve bakımının yaptırılması halinde herhangi bir sorunla karşılaşılmazken filtrelerin bakımsız kalması halinde üst solunum yolu enfeksiyonu, zatürre gibi birçok ağır enfeksiyon ile karşılaşılabilir. Özellikle astım ve alerji hastaları için tehlike oluşturan bu durum hastalıkların ilerlemesine neden olabilir.

Ölüme neden olan lejyoner hastalığının da bakımsız klimalar tarafından tetiklendiğini söyleyen uzmanlar, klimaların yılda en az 2 kez bakıma girmelerini ve filtrelerinin değiştirilmelerini öneriyor.

Temizlenmeyen klimaların toz ve mikropları ortamdan uzaklaştıramadıkları, aksine bu oluşumları çoğalttıkları belirlenirken baş ağrısı, sinüzit, kronik yorgunluk, burun kanaması, yüz felci, astım, alerji ve lejyoner gibi ciddi rahatsızlıkların bakımsız klimalar nedeniyle arttığı söyleniyor.

Kendi Kendini Temizleme Özelliği Olan Klimaları Tercih Edin!

Hava filtresini değiştirmenin avantajları arasında sağlıklı bir mekan, verimli ve az enerji harcayan bir klima yer alıyor. Dolayısıyla düşük faturalar, maksimum çalışma performansı, temiz hava ve istenilen ısıtma-soğutma değerleri elde ediliyor. Klima filtresinin temizlenmesi ya da değiştirilmesi sayesinde konforlu mekanlar yaratılıyor.

Siz de evlerinizde ya da iş yerlerinizde bu konforun sürekli olmasını isterseniz kendi kendini temizleme özelliği olan klimaları tercih edebilirsiniz. Gün içinde sürekli temiz kalma özelliğine sahip cihazlarla mekanlarınızda daha rahat olabilirsiniz. Düzenli bakımlarınızı aksatmadığınızda da uzun yıllar aynı performansta çalışan klimalarınızı güvenle kullanabilirsiniz.

Klima Mı Vantilatör Mü? Hangisini Almalısınız?

Özellikle son yıllardaki kavuran yaz sıcakları, kapalı alanlarda durmamızı neredeyse imkansızlaştırıyor. Sıcaklıklarla başa çıkmamızı ise klima ya da vantilatör gibi iklimlendirme cihazları sağlıyor. Yaz aylarında klimaların ve vantilatörlerin satışlarında patlama yaşanıyor. Peki klima mı vantilatör mü daha avantajlı? Doğru tercih vantilatör mü klima mı? Klimanın veya vantilatörün zararları nelerdir? Hangisi daha doğru bir serinlik sağlar?

Serinlemek amacıyla klima da vantilatör de kullanılabilir. Klima vantilatör karşılaştırması için satın alacağınız serinleme aracını kullanacağınız mekanın büyüklüğü ve klimayı ya da vantilatörü kaç saat çalıştıracağınız önemlidir. Eğer gün boyu mekanınızı serinletecekseniz A sınıfı inverter klima almanız daha avantajlı olacaktır. Ancak sadece belli saatlerde mekanınızı serinletecekseniz anlık çözüm olarak vantilatör kullanabilirsiniz.

Ayrıca klima mı vantilatör mü almalıyım diyenler ofis ya da çalışma mekanları için klimaları tercih ettiklerinde daha avantajlı bir serinlik sağlarlar. Evlerde odalar için ise vantilatör kullanımı yeterli olabilir. Ancak yine de klima kadar performans göstermeyeceği ve odayı tam anlamıyla serinletmeyeceğini bilmeniz gerekir.

Gündüz Klima, Gece Vantilatör

Uzmanlar klima mı vantilatör mü diyenleri her ikisinin de yanlış kullanılmaması konusunda uyarıyor. Örneğin klimanın yüz felcine neden olduğu durumlar vantilatör için de geçerli oluyor. Dolayısıyla klima ve vantilatör kullanırken aşırıya kaçmamak gerekiyor.

Klimalar gündüz saatlerindeki sıcaklıkla daha iyi savaşırken vantilatörler gece saatlerinde kullanılabiliyor. Evlerinizde her iki cihazın da bulunması avantajlı bir iklimlendirme sağlayabilir. Gündüz klima kullanırken gece yatış tarafınızın tersinde olacak bir vantilatörle rahatça uyuyabilirsiniz.

Mitsubishi Klima

Hangisi Daha Az Enerji Harcıyor?

Klima vantilatör karşılaştırması yaparken klimanın ve vantilatörün ne kadar enerji harcayacağını da göz önünde bulundurmalısınız. Serinleyelim derken bütçenizi yakmamanız gerekiyor. Vantilatörde motor sarfiyatı az bile olsa bire bir enerji tüketimi olur. Vantilatörden 280 Watt’lık bir güç alırsınız. Ancak klimadan daha yüksek bir güç alır ve daha iyi serinlik sağlarsınız.

Klima ile vantilatörü bire bir ölçtüğünüz zaman klimada enerji sarfiyatı daha düşük olacaktır. Bir Kilowatt’lık enerji tüketiminde 1 Kilowatt’lık bir enerji alırsınız. Bu bağlamda kapalı alanlarda sadece klima tercih edilmelidir.

Hangisi Daha Sağlıklı? Klima Mı Vantilatör Mü?

Klima mı vantilatör mü sağlıklı, hangisi bizi daha çok hasta eder diye düşünüyor olabilirsiniz. Hatta klimanın hastalıklara neden olduğu konusunda önyargınız da olabilir. Ancak vantilatör de klima kadar tehlikeli. Klima mı vantilatör mü almalıyım diyenler her ikisinin de aynı hastalıklara neden olduğunu bilmeliler.

Yanlış ve aşırı kullanımda üst solunum hastalıkları, akciğer rahatsızlıkları, boyun ve sırt tutulmaları, bu bölgelerde kas spazmı gerçekleşebilir. Bir kişinin eski bir hastalığı yeniden nüksedebilir. O nedenle klimaların ve vantilatörlerin bilinçli kullanılması gerekiyor.

Kısaca klima mı vantilatör mü almalıyım diyenler:

 • Vantilatörün soğutucu etkisi yok sadece havayı bir yönden alıp diğer yöne götürür, aldatıcı bir tesir yaratır.
 • Ortamın ısı derecesini düşürmez.
 • Vantilatörler harcadıkları enerji kadar verim sunmazlar.
 • Vantilatörler klimaya göre ortamdaki tozu ve mikrobu yok edici bir teknolojiye sahip değildirler.
 • Klimadan sağlanan serinlik vantilatörden sağlanamaz.
 • Klimalar çevre dostu olduğu için sağlıklı gazlar kullanırlar. Vantilatör sadece elektrikle çalıştığı için harcanan enerji artar.

Klima vantilatör karşılaştırması için galibimiz klima olarak gözüküyor. Hem enerji tasarrufları hem de verimleriyle teknoloji harikası olan klimalar vantilatörlerin yerine yıllar önce geçti zaten.

Klima ve vantilatör arasındaki fark ile artılar ve eksiler hangi cihazı alacağınıza karar vermenizi sağlayabilir. Mekanlarınızda en iyi iklimlendirmeyi sağlamak için teknolojiden şaşmayın…

45000 BTU Klima Modelleri ve Fiyatları

45000 BTU klima modelleri, ısıtma ve soğutma kapasiteleri 45000 BTU’ya ulaşan ve bu rakamı geçen klimalardır. Genellikle kanallı, tavan, kaset ve salon tipi olarak tasarlanan klimalar, eşit ısıtma ve soğutma derecelerine ulaşılmak istenen geniş mekanlarda kullanılır. Evler, iş yerleri, okullar, hastaneler, üniversiteler, kamu kuruluşları ve sinemalar gibi yerlerde kullanılan 45000 BTU klima modelleri, yüksek konfor sağlamaktadır.

45000 BTU klima modellerinin avantajları ise şunlardır:

 • Asma tavanı olmayan mağaza, restoran veya ofisler için idealdir.
 • 45000 BTU klima modelleri yüksek tavanlı mekanlarda avantaj sağlar.
 • Bağımsız çalışma modu ile sıcaklık değerlerini kendi belirler.
 • Yüksek güç modunda kesintisiz olarak 15 dakika çalışabilir.
 • Tek bir tuşla en iyi ısıtma ve soğutma modelini seçebilir.
 • 45000 BTU klimalar otomatik arıza teşhisi özelliği vardır.
 • Enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda konforlu ısıtma ve soğutma işlevlerini sürdürür.
 • Elektrik kesintileri sonrası çalışmaya kaldığı yerden devam eder.
 • 45000 BTU kapasiteli klimalar ayarlanan zamanda otomatik olarak durur.
 • Kademeli turbo fan sayesinde %20 ısı transfer verimliliği vardır.
 • 45000 BTU klima modelleri sessiz çalışma sistemi ile rahatlık sağlar.
 • Taze hava sağlayan kanal bağlantısı bulunur.

En Çok Tercih Edilen 45000 BTU Klimalar!

45000 BTU klima modelleri arasında Mitsubishi klimalar en çok tercih edilenlerdir. Yüksek enerji tasarrufları ve performansları dolayısıyla beğenilen 45000 btu klima Mitsubishi modelleri sizin de mekanlarınıza kaliteli bir iklimlendirme çözümü sunabilir.

En Çok Satan Mitsubishi 45000 BTU Klimalar


45000 BTU Klima Özellikleri

Geniş mekanlarda en uygun klima modellerinden biri olarak bilinen 45000 BTU klima modelleri değişen kapasiteleri ile her mekan için özel olarak kullanılmaktadır. Sessiz çalışma stili ve yüksek performansı ile tercih edilen 45000 BTU kapasiteli klimaların sağladığı avantajlar:

Kompakt ve Modern Tasarım

45000 btu klimalar tüm modellerin sade, modern tasarımı sayesinde rahat bir kullanım sağlanır.

Geliştirilmiş Montaj Pratikliği

45000 BTU klima modelleri bağlantı borusunun arka, sağ ve yukarı olarak ayarlanabilmesi esnek borulama imkanı sağlar.

24 Saat İyon

45000 btu klimanın ana gövdesinde, havayı kötü kokulardan arındıran, antibakteriyel turmalin levha bulunur. Negatif iyonlar üreten turmalinler, klima çalışmasa dahi temiz hava sağlar.

Mitsubishi Klima

Doğal Enzim Filtresi

45000 btu klima doğal enzim filtresi ile kirli havayı emer. Bakteriler ortadan kaldırılır, böylece ortama temiz hava verilir.

Alerjen Filtresi

45000 btu klimalar alerjen filtresi, enzim ve üre alerjenlerini deaktive eder, mantar, bakteri ve diğer alerjenik bileşikleri yok eder. Mekandaki havayı her zaman taze tutar.

Aktif Karbon Filtresi

45000 BTU klima modelleri havadaki birçok kokunun giderilmesini ve zararlı kimyasal gazların etkisiz hale getirilmesini sağlar.

45000 BTU Klima Fiyatları

45000 BTU klima modelleri arasından en çok tercih edilenlerin Mitsubishi klimalar olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla klima fiyatları açısından sektörün nabzını tutan firmalardan biri de Mitsubishi oluyor. Mitsubishi ev ve iş yerleri için 45000 BTU kapasitede klima modellerini her sene yeniliyor. Dilerseniz tercihinizi bu klimalardan yana kullanabilirsiniz.

45000 BTU klima fiyatları da;

 • Klimanın markasına,
 • Tam kapasitesine,
 • Kullanım alanına,
 • Satın alınacak adedine,
 • Cihaz kalitesine göre değişmektedir.

45000 BTU klima fiyatları 5.000 TL ile 10.000 TL arasında olabilir. Seçeceğiniz markaya göre klima fiyatları elbette farklılık gösterecektir. Her sene değişen 45000 BTU klima fiyatları hakkında sağlıklı bilgiler almak için satış danışmanlarını arayabilirsiniz. Mekanlarınızda kaliteli iklimlendirmeler istiyorsanız 45000 BTU kapasiteli klimaları tercih edebilirsiniz.

8 Adımda Doğru Klima Kullanımı

Klima modern çağın gerekliliklerinden biri adeta. Evlerimizin ve iş yerlerimizin olmazsa olmazı klimalar, doğru kullanılmadığında ise işimizi kolaylaştırmaktan çok zorlaştırıyor. Hastalıklardan tamir masraflarına kadar istemediğimiz durumlara sebep olabilecek klimaları doğru kullanmak için uzman önerilerine uymamız gerekiyor. Peki uzmanlar doğru klima kullanımı hakkında ne diyor? Klima nasıl kullanılır? Önerilere göz atalım…

 • Önerilen sıcaklık değerlerini aşmayın.

Klimalar mekanın havasını olması gereken sıcaklığa getirmek için kullanılmalıdır. Uzmanlar bu nedenle klimaların yazın 20-24 derece, kışın ise 23-26 derece aralığında çalıştırılmasını öneriyor. İdeal mekan sıcaklığı olan 23 derecenin aşılmasını da pek önermiyorlar.

 • Klimanın bakımını yaptırın.

Bakımsız klimaların kullanımı her zaman sakıncalıdır. Periyodik bakımlarla klimalarınızın filtrelerini temizletebilir; böylece hem mekana temiz hava girmesini sağlar hem de cihazınızın ömrünü uzatırsınız. Aynı zamanda yıl boyu aynı performansta çalışmasını sağlarsınız.

 • Mekanınızı havalandırın.

Doğru klima kullanımı önerileri arasında mekanın havalandırılması da var. Gün boyu çalışan klimaların mekanın doğal havasına etki edeceğini düşünürsek belli aralıklarla klimaların kapatılarak mekanın havalandırılmasının sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

 • Klimanın montajını yetkili servislere yaptırın.

Klima nasıl kullanır sorunuzu montajınızı yapan yetkili servislerden de alabilirsiniz. Klima kullanım önerileri de veren yetkili servisler mutlaka muhatabınız olması gerekir. Yetkili servisler dışında yapılan montajlar klimalarınızın yanlış yönde üfleme yapmasına neden olabilir. Profesyonel olmayan servisler cihazınızın montajını doğru yapamayacağı için klimanızdan alacağınız verim de düşecektir.

Mitsubishi Klima

 • Aşırı klima kullanımından kaçının.

Klimanın doğru kullanımı açısından bilinçlenmeniz gerekiyor. Bu nedenle ilk olarak aşırı klima kullanımından kaçınmalısınız. Gün boyu klima havasına maruz kalmak sağlığınız açısından tehlike yaratabilir. Ancak A sınıfı inverter klimaların sürekli çalıştığı ortamlarda rahatlıkla bulunabilirsiniz. Siz yine de klimalarınızı sürekli kullanmamaya özen gösterin.

 • Klimanın üfleme alanında olmayın.

Klima nasıl kullanılır sorunuzu bir diğer şekilde cevaplarsak klimaların üfleme alanlarının sağlığınıza zarar vereceğini söyleyebiliriz. Direkt klimanın altında ya da karşısında olursanız sürekli klima üflemesine maruz kalacağınız için yüz felci, üst solunum yolu rahatsızlıkları, akciğer hastalıkları ve zatürre gibi ciddi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

 • Klimanın hava akışını engellemeyin.

Klimanın doğru kullanımı için iç ve dış ünitelerinizin hava akşını engellememeniz de önemli. Klimanın herhangi bir ünitesinin önünde bulunan eşyalar cihazınızın üfleme performansını düşüreceği için almak istediğiniz verimi azaltacaktır. Ayrıca klimanın harcadığı enerji de artacaktır. Bu nedenle klimanızın sorunsuz bir hava akşına sahip olduğundan emin olun.

 • Nem alma modunu unutmayın.

Klima kullanım önerileri arasında yer alan nem alma modu da daha az enerji harcamanızı sağlayacaktır. Nemin yoğun olduğu günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırarak konfor artışı sağlayabilirsiniz.

Doğru klima kullanımı önerileriyle cihazınızın verimini ve çalışma performansını artırırken sağlıklı şekilde iklimlendirilmiş mekanlara kavuşursunuz. Klimalarınızı bilinçli kullanarak yıllarca aynı kalitede çalışmasını sağlarsınız.